Termeni și Condiții la ExcelBet

TERMENI ȘI CONDIȚII | EXCELBET

Descărcați documentul

Vă atragem atenţia să parcurgeţi cu atenţie aceşti Termeni şi Condiţii înainte de a utiliza Serviciile Excelbet şi să vă asiguraţi că înţelegeţi pe deplin conţinutul lor. Aceşti Termeni şi Condiţii, împreună cu Politica de Confidenţialitate şi Regulile Jocurilor, constituie un acord cu obligatoriu („Acordul”) între Utilizator şi Excelbet. 

Prin înregistrarea unui cont pe Excelbet, vă exprimaţi acordul că aţi citit şi aţi înţeles aceşti Termeni şi Condiţii, Politica de Confidenţialitate şi Regulile Jocurilor şi acceptaţi ca acestea se vor aplica în cazul dumneavoastră. 

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, Politica de Confidenţialitate sau Regulile Jocurilor, acesta trebuie să înceteze de îndată să folosească Serviciile noastre. 

În cazul în care aveţi dubii cu privire la drepturile şi obligaţiile dumneavoastră, în temeiul acestui Acord, puteţi solicita consultanța unui avocat sau a unei persoane specializate în jurisdicţia dumneavoastră. Este esenţială cunoaşterea legilor jurisdicţiei de apartenenţa înainte de a vă înregistra şi de a utiliza site-urile noastre sau oricare alt Serviciu. Unele jocuri de noroc sunt restricţionate prin lege în unele state şi pot fi interzise pe perioadă nedeterminată prin lege în altele. Excelbet nu poate fi considerat responsabil pentru nicio problemă întâmpinată de către Utilizator, în materie de jurisdicţie. 

Din dorința de a fi aproape de jucători și a răspunde prompt întrebărilor acestora, Excelbet a creat secțiunea "Întrebări Frecvente (FAQ)". Această secțiune poate fi accesată din meniul "Despre noi" și conține răspunsuri la cele mai frecvente întrebări referitoare la situațiile pe care le poate întâmpina un jucător. Este obligația jucătorului de a accesa și a lua la cunoștință de datele înscrise în secțiunea “Întrebări frecvente”. 

Participarea la orice joc de noroc implica acceptarea necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a Regulilor Jocurilor conform Legislaţiei României. 

SINTEZA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR EXCELBET

Dispozițiile cuprinse în acești Termeni și Condiții, așa cum acestea sunt actualizate sau modificate periodic, reprezintă contractul încheiat între tine și Crowd Entertainment Ltd., o societate constituită conform legii din Malta, cu sediul social în Spinola Road, St. Julians STJ 3014, Malta, având număr de înregistrare C97517, și Cod Unic de Identificare Fiscală 43557448. Crowd Entertainment Ltd își desfășoară activitatea în baza licenței de organizare a jocurilor de noroc la distanță nr. L1213823W001269 și a autorizațiilor de exploatare eliberate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. 

Aceşti Termeni şi Condiţii, împreună cu Politica de Confidenţialitate şi Politica privind Jocurile de Noroc Responsabile și orice alte politici și/ sau reglementări cu privire la Serviciile, constituie un acord obligatoriu („Acordul") între Utilizator şi Crowd Entertainment Ltd. 

În cele ce urmează, orice referință la “noi”, „noua”, „nostru”, „site-ul”, „Crowd Entertainment Ltd” sunt referințe la societatea Crowd Entertainment Ltd. 

Înainte de a utiliza serviciile oferite de Crowd Entertainment Ltd vă rugăm să citiți cu atenție dispozițiile de mai jos și să vă asigurați că ați înțeles pe deplin conținutul acestora și sunteți de acord cu încheierea necondiționată a contractului între Dvs. și Crowd Entertainment Ltd. Nu veți putea utiliza Serviciile dacă nu sunteți de acord cu oricare din prevederile cuprinse în acești Termeni și Condiții. 

1. DREPTUL DE UTILIZARE A SERVICIILOR

1.1 Crowd Entertainment Ltd acordă Utilizatorului dreptul de a accesa platforma și de a participa la jocurile de noroc online care sunt disponibile prin intermediul www.excelbet.ro (“Serviciile”). Dreptul de a accesa platforma Excelbet este unul: non-exclusiv, personal, netransferabil, nesublicențiabil și revocabil. 

1.2 Vă oferim permisiunea de a accesa Serviciile doar pentru uzul personal. Vă aducem la cunoștință că este interzisă folosirea Serviciilor: 

a) persoanelor sub vârsta de 18 ani; 

b) persoanelor care sunt considerate minore, conform legilor aplicabile în țara de reședință; 

c) persoanelor care nu au capacitate de exercițiu sau au capacitate de exercițiu restrânsă; 

d) persoanelor care accesează Serviciile în jurisdicțiile în care participarea la jocurile de noroc este interzisă prin lege. Crowd Entertainment Ltd nu își asumă nicio responsabilitate și nu verifică legalitatea Serviciilor în jurisdicția din care se conectează sau accesează jucătorul Serviciile. Astfel, este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului de a se asigura că accesul la Servicii este permis în jurisdicția în care se află. 

1.3 Ne rezervăm dreptul de a vă solicita în orice moment să furnizați date personale și documente care să facă dovada îndeplinirii condițiilor pentru utilizarea Serviciilor (de exemplu, copie a cărții de identitate sau a pașaportului, dovada adresei de reședință sau pe cea a domiciliului, CNP-ul, adresa dvs. de e-mail, detaliile cardului Dvs. de credit sau alte metode de plată, etc.).. Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a suspenda sau bloca în mod definitiv accesul Dvs. la Servicii în situația în care nu ne oferiți o dovadă suficientă în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor pentru utilizarea Serviciilor sau dacă avem suspiciuni rezonabile că informațiile oferite nu sunt adevărate, complete și actualizate, Utilizatorul folosind Serviciile prin utilizarea unor manopere dolosive. 

1.4 Dacă în orice moment pe durata utilizării Serviciilor se descoperă sau există suspiciuni rezonabile din partea Crowd Entertainment Ltd că un cont este deținut sau utilizat de un minor (o persoană cu vârsta sub 18 ani sau care, în funcție de jurisdicția aplicabilă în statul de reședință, este considerată minoră), contul va fi închis imediat. Pariurile/Mizele nedecise vor fi considerate nule sau anulate, iar sumele depuse în contul Utilizatorului vor fi reținute. 

1.5 Crowd Entertainment Ltd și furnizorii săi (inclusiv orice Furnizori terți) sunt singurii deținători ai tuturor drepturilor asupra programelor informatice utilizate în vederea oferiri Serviciilor inclusiv, dar fără a se limita la orice cod sursă, drepturile de autor, secretele comerciale, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Serviciile. Utilizatorului îi este interzis, în conformitate cu legile aplicabile: 

a) să copieze, să distribuie, să publice, să facă inginerie inversă (dezasamblarea sau descompunerea site-ului web/aplicației mobile cu scopul de a realiza alte modele similare), să decompileze, să dezasambleze, să modifice, să traducă site-ul web/aplicația mobilă sau să încerce accesarea codului sursă pentru a crea alte produse folosind codul sursă al site-ului web/aplicației mobile și altele; 

b) să preia conținut disponibil pe paginile de internet ale Crowd Entertainment Ltd prin tehnice de colectarea a informațiilor cunoscute sub denumirea de „scraping”, „harvesting” sau „data extraction”; 

c) să vândă, să atribuie, să sublicențieze, să transfere, să distribuie sau să închirieze site-ul web/aplicația mobilă; 

d) să pună site-ul web/aplicația mobilă la dispoziția oricărei terțe persoane prin intermediul unei rețele de calculatoare sau în alt mod; 

e) să exporte site-ul web/aplicația mobilă în orice țară (fie prin mijloace fizice sau electronice); sau 

f) să utilizeze site-ul web/aplicația mobilă într-un mod care este interzis prin legile aplicabile sau prin regulamentele sau politicile Crowd Entertainment Ltd; 

(cazurile de mai sus reprezintă o “ Utilizare Necorespunzătoare”) 

Crowd Entertainment Ltd își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sau implicit Utilizatorului în temeiul prezentului acord și își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra site-ul web/aplicația mobilă sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu Serviciile. 

Sunteți de acord că veți fi singurul răspunzător pentru orice daune, costuri sau cheltuieli care decurg din sau în legătură cu comiterea de către dumneavoastră a oricărei Utilizări Necorespunzătoare. Aveți obligația să notificați Crowd Entertainment Ltd de îndată ce luați la cunoștință de comiterea de către orice persoană a oricărei Utilizări Necorespunzătoare și ne veți oferi suport, împreună cu toate informațiile de care dispuneți, în cadrul oricărei investigații pe care o vom efectua pe baza sesizării dumneavoastră. 

1.6 Denumirea “Crowd Entertainment Ltd”, numele de domeniu "www.excelbet.ro" și orice alte mărci comerciale, mărci de servicii, semne, denumiri comerciale și/sau nume de domenii folosite de Crowd Entertainment Ltd pe paginile de internet și/sau încorporate în site-ul web/aplicația mobilă sau utilizate ocazional în toate aceste medii (denumite “Mărcile comerciale”) aparțin Crowd Entertainment Ltd și/sau altor societăți din gruul său și/sau furnizorilor săi, iar aceste entitați își rezervă toate drepturile asupra acestor Mărci comerciale. În plus, tot conținutul de pe site-ul web și de pe aplicația mobilă, imagini, grafice, fotografii, animații, videoclipuri, muzică, sunet și text aparține Crowd Entertainment Ltd și/sau societăților din grupul său și/sau furnizorilor săi (inclusiv oricăror Furnizori terți) și este protejat de legislația drepturilor de autor și/sau a drepturilor de proprietate intelectuală și alte drepturi conexe. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor declarați că, prin utilizarea Serviciilor, nu dobândiți niciun drept asupra conținutului existent pe paginile internet și/sau a Mărcilor comerciale, sau asupra oricărei părți încorporate în acestea. În niciun caz nu puteți utiliza conținutul disponibil pe paginile de internet și/sau Mărcile comerciale fără acordul prealabil scris al Crowd Entertainment Ltd. În plus, sunteți de acord să nu faceți nimic care să dăuneze sau care ar putea dăuna drepturilor, inclusiv drepturilor de proprietate intelectuală, deținute de Crowd Entertainment Ltd, de societățile din grupul său și/sau de furnizorii săi (inclusiv de furnizorii terți). 

1.7 Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor declarați că orice nume, denumire sau imagine folosită de dumneavoastră în legătură cu Serviciile (de exemplu, numele dumneavoastră de utilizator) nu încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, confidențialitatea sau orice alte drepturi ale unei terțe persoane. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, acordați Crowd Entertainment Ltd permisiunea de a folosi orice nume, denumiri și imagini, sub rezerva dispozițiilor din Politica noastră de confidențialitate. Acest drept se poate extinde la nivel internațional, este irevocabil, cesionabil și gratuit. 

1.8 Crowd Entertainment Ltd își rezervă orice drepturi în ceea ce privește crearea, mentenanța și închiderea conturilor utilizatorilor înregistrate pe paginile de internet ale acesteia. Decizia conducerii Crowd Entertainment Ltd, în ceea ce privește orice aspect privind contul unui utilizator, al utilizării Serviciilor sau al soluționării oricăror dispute, este definitivă. 

1.9 Contul creat de un Utilizator va fi denumit în continuare Contul Excelbet. Toate referințele din prezentul contract la termenul „cont de utilizator”, sau „cont” reprezintă referințe la contul dumneavostră de joc înregistrat pe pagina de internet www.excelbet.ro sau dupa caz pe aplicatiile mobile asociate domeniului de internet www.excelbet.ro

2. FARĂ GARANȚII

2.1 Serviciile Crowd Entertainment Ltd vă sunt furnizate „ca atare” și Crowd Entertainment Ltd declină prin prezenta orice și toate garanțiile sau reprezentările, exprese sau implicite, legate de Serviciile oferite, cu excepția celor prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

2.2 Indiferent de eforturile noastre de a vă oferi servicii de cea mai înaltă calitate, Serviciile pot fi intrerupte sau nu vor fi furnizate la timp, existand posibilitatea întârzierilor sau erorilor. Este responsabilitatea dumneavoastra de a va proteja sistemul de toti virusii informatici, iar Crowd Entertainment Ltd, in niciun caz, nu va fi considerat responsabil pentru eventualele pierderi suferite din cauza si in legatura cu orice virus. In cazul in care exista virusi ori erori tehnice in sistemele noastre, ne rezervam dreptul de a suspenda serviciile. 

2.3 Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a suspenda, întrerupe, modifica, elimina sau adăuga orice componentă a Serviciilor, cu efect imediat și fără obligația de a trimite o notificare in prealabil: 

2.3.1.1 in ipoteza in care sesizam ca jucatorul foloseste platforma Excelbet in alte scopuri decat cele pentru care aceasta a fost construita (entertainment). 

2.3.1.2 in vederea mentenantei oricăror programe informatice încorporate în Servicii. Pe parcursul procesului in eventualitatea unui potential castig, ca urmare a unei mize plasate, acesta nu va fi validat, iar miza va fi returnata in contul jucatorului. 

2.4 Crowd Entertainment Ltd nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio întrerupere sau orice alte incidente în timpul utilizării Serviciilor, dacă acestea se datorează oricărui tip de deficiență a rețelelor de telecomunicații și a serviciului de acces la Internet utilizat de dumneavoastră. 

2.5 Crowd Entertainment Ltd poate initia întreținerea sau actualizarea oricăror programe informatice încorporate în Servicii și nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru orice pierdere suferită ca urmare a oricărei decizii luate de Crowd Entertainment Ltd în această privință. 

DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE DUMNEAVOASTRĂ

Înainte de utilizarea Serviciilor și, pe toată durata utilizării, declarați și sunteți de acord că: 

2.6 utilizarea Serviciilor implică un risc financiar și că și sunteți pe deplin și singurul responsabil pentru orice pierderi suferite atunci când utilizați Serviciile; 

2.7 Crowd Entertainment Ltd., nu este o instituție financiară, astfel că sumele de bani depuse în Contul Excelbet 

2.8 nu sunt purtătoare de dobânzi sau orice alte accesorii; 

2.9 utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor este opțiunea dumneavoastră și sunteți unicul responsabil să acționați în conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu prezentul Acord; 

2.10 în conformitate cu cerințele noastre de reglementare și pentru a putea accesa și utiliza site-ul web/aplicația mobilă și/ sau Serviciile noastre, prin intermediul www.excelbet.ro va trebui să ne furnizați anumite date personale (inclusiv detalii privind metodele dvs. de plată), precum și consimțământul cu privire la accesul sau folosirea datelor dvs. de localizare și/ sau alte date sau informații care pot fi obținute de la dispozitivul/ calculatorul dvs., pentru a permite ca site-ul web/aplicația mobilă să vă fie puse la dispoziție. Prin prezenta, exprimați acordul cu privire la accesarea și utilizarea unor astfel de date în scopurile descrise mai sus. În lipsa unui astfel de consimțământ, Serviciile sunt indisponibile. Crowd Entertainment Ltd va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate; 

2.11 Crowd Entertainment Ltd nu oferă consultanță Utilizatorilor cu privire la aspecte de natură fiscală și/ sau juridică. Utilizatorii care doresc să obțină consultanță cu privire la aspecte de natură fiscală și/ sau juridică sunt sfătuiți să contacteze persoanele abilitate și/ sau autoritățile corespunzătoare din jurisdicția în care își au domiciliul și/ sau reședința; 

2.12 rețelele de telecomunicații și serviciile de acces la internet pe care Dvs le utilizați în vedere accesării sunt în afara controlului Organizatorului, iar Crowd Entertainment Ltd nu va avea nicio răspundere pentru orice întreruperi sau disfuncționalități care le afectează; și 

2.13 aveți vârsta de 18 ani sau mai mult; 

2.14 informațiile, documentele și datele furnizate pentru utilizarea Serviciilor sunt adevărate, complete și actualizate și sunteți de acord în continuare să actualizați aceste informații, după cum este necesar, pentru a le menține adevărate, complete și actualizate. 

3. MODALITĂȚI INTERZISE DE UTILIZARE A SERVICIILOR

3.1 MODIFICĂRI ALE SITE-ULUI WEB/APLICAȚIEI MOBILE. Utilizatorului îi este interzisă orice acțiune prin care ar încerca să modifice, să decompileze, să facă inginerie inversă sau să dezasambleze site-ul web/aplicația mobilă în orice fel. 

3.2 UTILIZARE DE CĂTRE TERȚI. Serviciile sunt destinate exclusiv pentru uzul personal al Utilizatorului. Utilizatorul poate utiliza Serviciile în scopuri de divertisment și numai în interes personal, fără a permite accesul altor persoane la Contul Excelbet. În niciun caz nu i se va permite unui Utilizator să folosească Contul Excelbet în alt scop decât pentru a folosi Serviciile. Utilizatorul trebuie să furnizeze informații complete și adevărate în ceea ce privește toate detaliile și informațiile furnizate către Crowd Entertainment Ltd, iar Utilizatorul este obligat să actualizeze aceste informații ori de câte ori are loc vreo modificare a acestora. 

3.3 ÎNȚELEGERI FRAUDULOASE (înțelegere între doi sau mai mulți utilizatori în vederea obținerii unor foloase necuvenite). Crowd Entertainment Ltd (Crowd Entertainment Ltd) își rezervă dreptul de a restricționa sau bloca accesul Utilizatorilor la Servicii sau să adopte orice alte măsuri necesare în cazul în care există suspiciuni rezonabile că aceștia fac parte dintr-o înțelegere frauduloasă. În plus, Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a considera orice înțelegere frauduloasă sau tentativa la astfel de acțiuni între Utilizatori ca fiind o încălcare gravă a prezentului acord și, prin urmare, Crowd Entertainment Ltd va avea dreptul de a închide Contul Excelbet în cazul acesta. 

3.4 DISPOZITIVE EXTERNE DE ASISTENȚĂ ȘI FACILITĂȚI PENTRU PARTICIPAREA LA JOC. Crowd Entertainment Ltd (Crowd Entertainment Ltd) interzice utilizarea oricăror instrumente care sunt concepute pentru a altera în orice mod Serviciile și a oferi orice "avantaj injust" unui Utilizator în fața altui Utilizator aflat în aceleași condiții. Crowd Entertainment Ltd definește dispozitivele externe de asistență și facilitățile pentru participarea la joc ca fiind orice dispozitive mecanice sau electronice, programe informatice și sisteme (altele decât cele încorporate în Servicii) care sunt destinate alterării elementelor de șansă, metodelor de determinare a rezultatelor unui joc sau sumei ori frecvenței de plată în cadrul unui joc de noroc („Dispozitive Interzise”). Crowd Entertainment Ltd are o viziune amplă asupra a ceea ce constituie un „avantaj injust” în contextul oricărei utilizări a Dispozitivelor Interzise. 

3.5 UTILIZATORI AUTOMATIZAȚI (BOTS). Utilizarea inteligenței artificiale, incluzând, dar fără a se limita la utilizarea unor roboți este strict interzisă. Toate acțiunile întreprinse de către un Utilizator în legătură cu Serviciile trebuie să fie executate personal de către aceștia prin intermediul www.excelbet.ro sau dupa caz prin intermediul aplicatiilor de mobil asociate 

3.6 Sunteți de acord că Crowd Entertainment Ltd poate lua măsuri pentru a detecta și preveni utilizarea Dispozitivelor Interzise. 

3.7 ACTE FRAUDULOASE. În cazul în care există suspiciuni rezonabile că un Utilizator s-a implicat sau a încercat să se implice în activități frauduloase, ilegale, ilicite sau necorespunzătoare în timpul utilizării Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la, implicarea în oricare dintre activitățile prevăzute în această clauză sau în orice altă acțiune menită să altereze participarea la joc, sau efectuarea unei plăți frauduloase prin utilizarea unui card de credit furat sau prin încercarea disimulării sursei fondurilor, Crowd Entertainment Ltd va avea dreptul de a lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv, dar fără a se limita la: 

a) blocarea imediată a accesului unui Utilizator la Servicii; 

b) închiderea Contului Excelbet; 

c) reținerea fondurilor din Contul Excelbet; 

d) dezvăluirea unor informații (inclusiv în legătură cu identitatea Utilizatorului) instituțiilor financiare, autorităților relevante și/sau oricărei persoane sau entități care prezintă un temei juridic pentru divulgarea acestor informații; 

e) luarea oricăror măsuri împotriva unui utilizator, potrivit legislației aplicabile. 

3.8 PLATFORMA DE JOC: nu veți abuza sau profita de orice eroare sau incidente tehnice ale Serviciilor Crowd Entertainment Limited. Nu veți dezvălui nicio informație cu privire la o eroare sau incidente tehnice legate de Serviciile Crowd Entertainment Limited. Dacă profitați sau divulgați orice informații despre o eroare sau incident, Compania își rezervă dreptul de a lua orice actiune pentru a remedia daunele aduse, in baza prezentului acord.

4. RETRAGEREA FONDURILOR.

Retragere fondurilor din Contul ExcelBet se poate realiza conform legislatiei in vigoare cat si a procedurilor interne ale companiei.Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a folosi criterii de eligibilitate suplimentare pentru a determina opțiunile de retragere care pot fi oferite Utilizatorilor la un moment dat sau pentru autorizarea prealabilă a acestor operațiuni. Fiecare depozit, indiferent de suma, trebuie rulat cel putin o data pentru a fi eligibil de retragere. In ceea ce priveste fondurile „Bonus”, va rugam sa consultati termenii si conditiile aplicabile fiecarui Bonus

5. LIMBAJ SAU CONȚINUT LICENȚIOS

5.1 Atunci când folosește funcția de chat, in cazul in care o astfel de functie este disponibila, Utilizatorului îi este interzis să posteze materiale care încorporează elemente/ conținut ilegale, indecente, rasiste, obscene, calomnioase, defăimătoare sau amenințătoare sau orice material care ar încălca orice lege sau care, în general, ar putea fi considerat cu caracter ofensator sau licențios.

6. ÎNCĂLCĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

6.1 Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi prevăzute în acest acord, în cazul în care un Utilizator încalcă, în întregime sau parțial oricare dintre obligațiile de mai jos: 

a) un Utilizator are mai mult de un cont de joc activ; 

b) un Utilizator furnizează informații incorecte sau neadevărate către Crowd Entertainment Ltd în cadrul procesului de înregistrare sau oricând în cadrul procesului de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei 

c) Utilizatorul nu are vârsta legală pentru a utiliza Serviciile; 

d) Utilizatorul are reședința într-o jurisdicție în care utilizarea Serviciilor este interzisă prin lege; 

e) Utilizatorul permite (cu intenție sau din culpă) ca o terță persoană să utilizeze Contul Excelbet; 

f) Utilizatorul solicită rambursarea unei plăți ( „chargeback” ) sau anulează orice plată efectuată în legătură cu Serviciile sau foloseste metode de plata in mod fraudulos; 

g) Utilizatorul alterează în orice mod participarea la joc sau încearcă obținerea unor foloase necuvenite prind metode frauduloase 

h) Utilizatorul folosește www.excelbet.ro Serviciile sau Contul Excelbet cu rea-credință, în alt scop decât cel pentru care acesta a fost înregistrat; 

i) Utilizatorul încalcă Clauza 6, făcând declarații licențioase sau calomnioase în cadrul serviciului de chat, sau 

j) Utilizatorul încălcă oricare dintre garanțiile sau declarațiile prevăzute în Clauza 4 de mai sus. 

Prin simpla neexecutare sau încălcare a obligațiilor mentionate mai sus, Utilizatorul se află de drept în întârziere. 

Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul, la discreția sa, de a lua măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv de a rezilia prezentul acord sau orice alt acord conex încheiat cu Utilizatorul, de a bloca imediat accesul Utilizatorului la Contul Excelbet și orice alte Servicii oferite de Crowd Entertainment Ltd, de a închide Contul Excelbet, de a reține cu titlu de clauză penalătoate sumele de bani din Contul Excelbet și de a lua orice alte măsuri împotriva Utilizatorului respectiv, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Rezilierea Acordului va avea loc de drept la data notificării Utilizatorului, fără alte formalități. 

6.2 Sunteți de acord să despăgubiți în totalitate, să apărați și să exonerați de răspundere Crowd Entertainment Ltd împotriva tuturor reclamațiilor, cererilor, daunelor, pierderilor, costurilor și cheltuielilor, inclusiv onorariile de avocat și orice alte taxe, indiferent de modul în care au fost cauzate, care ar putea cauza în: 

a) încălcărea de către dumneavoastră a prezentului acord, în întregime sau în parte; 

b) încălcărea de către dumneavoastră a oricărei legi aplicabile 

c) utilizarea Contului Excelbet de către o terță persoană cu sau fără aprobarea dumneavoastră. 

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Acord, Crowd Entertainment Ltd împreună cu furnizorii acesteia (inclusiv orice Furnizori terți) sunt exonerați de răspundere, inclusiv în caz de culpă gravă, pentru orice daune moratorii, compensatorii, cominatorii, speciale, directe sau indirecte (inclusiv, dar fără a se limita la daune în legătură cu pierderea unui beneficiu nerealizat) care decurg din utilizarea (sau utilizarea necorespunzătoare) a Serviciilor, chiar dacă Crowd Entertainment Ltd ar fi putut avea cunoștință de posibilitatea producerii unor astfel de daune. 

7.2 Nicio dispoziție din prezentul contract nu exclude sau limitează răspunderea Crowd Entertainment Ltd pentru: (a) deces sau vătămare corporală rezultată din culpa sa; sau (b) fraudă sau declarație frauduloasă. 

8. SECURITATEA ȘI CONTUL EXCELBET

8.1 Un utilizator poate avea un singur cont de joc înregistrat pe platforma de joc disponibilă prin intermediul www.excelbet.ro și va utiliza Serviciile doar prin intermediul acestui cont unic. Este interzis ca un utilizator să deschidă mai multe conturi de joc în cadrul www.excelbet.ro. În cazul în care Crowd Entertainment Ltd ia cunoștință de existența unor conturi suplimentare deschise de un Utilizator, Crowd Entertainment Ltd poate închide aceste conturi suplimentare fără notificare prealabilă și poate reține fondurile deținute în aceste conturi. Aceasta masura nu inseamna implicit si inchiderea contului principal de joc, ramanand la latitudinea Crowd Entertainment Ltd sa decida asupra fiecarei situatii in functie de eventualele daune provocate. 

8.2 Contul Excelbet va fi accesibil prin utilizarea unor credențiale compuse din: 

a) Nume de utilizator („ID utilizator”); si/sau Adresa de Email ( „Email”) si/sau Nickname in functie de setarile site-ului web/aplicației mobile. 

b) O parolă unică și secretă („Parolă”) 

c) alte metode opționale de autentificare numerică care pot fi puse la dispoziție de Crowd Entertainment Ltd în vedere autentificării în Contul Excelbet, 

denumite împreună „Credențiale de autentificare”. 

Utilizatorul este obligat să aplice Credentialele de autentificare în conformitate cu regulile comunicate de Crowd Entertainment Ltd. În plus, Utilizatorul va trebui să introducă informațiile pe care le solicităm în formularul nostru de înregistrare, cum ar fi (dar fără a se limita la) numele și prenumele său, , adresa de reședință, adresa de e-mail validă, numărul personal de identificare (Cod Numeric Personal) pentru cetățenii români și o confirmare expresă a faptului că Utilizatorul are peste 18 ani si ca accepta in integralitate Politica de Confidentialitate impreuna cu Termenii si Conditiile. Vă rugăm să rețineți că putem controla, cu ajutorul unor verificări corespunzătoare efectuate de furnizori de servicii terți, dacă este cazul, identitatea și adresa de reședință a tuturor persoanelor care doresc să înregistreze un Cont pe Excelbet. Sunteți de acord să furnizați numai informații adevărate, complete și actualizate și, de asemenea, sunteți de acord să actualizați aceste informații în mod corespunzător pentru a le menține adevărate și complete. 

8.3 Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru utilizarea Serviciilor prin intermediul Credențialelor sale de autentificare și că nu va dezvălui Credențialele de autentificare nimănui și nici nu va permite unei alte persoane să utilizeze Serviciul prin intermediul Contului Excelbet. 

8.4 Utilizatorul este obligat să păstreze în permanență secretul și confidențialitatea Credențialelor de autentificare și să depună toate eforturile pentru a le proteja secretul și confidențialitatea. Utilizatorul va fi ținut răspunzător pentru orice utilizare neautorizată a Serviciilor prin intermediul Credențialele de autentificare. 

8.5 Este obligația dumneavoastră să vă asigurați că toate informaţiile incluse în formularul de înregistrare, furnizate către Crowd Entertainment Ltd sunt adevărate, exacte, complete şi corespund numelor care apar pe cardurile bancare utilizate pentru depunerile şi retragerile fondurilor în/din Contul Excelbet. Ne rezervăm dreptul de a închide orice Cont creat pe Excelbet, în cazul în care informaţiile furnizate către Crowd Entertainment Ltd se dovedesc a fi false, inexacte, greșite sau incomplete. Este responsabilitatea Utilizatorului să ne informeze despre orice modificare a informaţiilor furnizate, cât mai curând posibil. 

8.6 ACTUALIZAREA MODALITĂȚILOR DE PLATĂ. Actualizarea sau adăugarea modalităților de plată se poate face prin intermediul site-ului web/aplicației mobile. Este responsabilitatea dvs. să vă informați cu privire la condițiile în care sunt acceptate plățile dvs. Sunteți singurul responsabil în ceea ce privește luarea la cunoștință a oricăror actualizări în ceea ce privește modalitățile de plată. In functie de procesatorul de plati utilizat, trebuie sa retineti ca uneori o metoda de plata folosita, nu poate fi stearsa din contul dvs. 

8.7 ACTIVAREA CONTULUI EXCELBET. Toți Utilizatorii vor primi un e-mail si/sau un sms la adresa de e-mail/numarul de telefon introduse în formularul de înregistrare pentru activarea Contului Excelbet. În cazul în care procesul de activare nu este finalizat, Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a suspenda toate activitățile din contul respectiv până la verificarea informațiilor comunicate de Utilizator. Până când nu verificăm autenticitatea datelor furnizate în timpul procesului de înregistrare, Utilizatorul nu poate depune o sumă mai mare de 200 Euro sau echivalent în RON (depozite unice sau cumulative) sau efectua o retragere din Contul Excelbet. Pentru a verifica identitatea, adresa de reședință a Utilizatorului sau orice alte informații în legătură cu jucatorul sau metodele de plată este posibil să solicităm documente justificative (inclusiv, dar fără a se limita la, o copie a cărții de identitate, a pașaportului, a unui extras de cont bancar recent, document justificativ al bancii emitente a cardului și/sau a unei facturi de utilități). În cazul în care Utilizatorul nu ne furnizează informațiile sau documentele justificative solicitate in vederea verificarii KYC în termen de 30 de zile calendaristice de la data primului său depozit sau dacă numele său apare pe lista jucătorilor autoexcluși sau indezirabili, contul de utilizator va fi închis, iar sumele depuse vor fi transferate către bugetul de stat. 

8.8 Dacă nu ați efectuat nicio tranzacție în Contul dvs. de Utilizator pe parcursul unei perioade de 1 (un) an, Contul Excelbet va fi clasificat ca inactiv. În acest caz, soldul pozitiv din Contul Excelbet va fi creditat în contul dvs. bancar. Dacă contul bancar sau alte detalii de plată sunt eronate și nu putem transfera fondurile, vă vom contacta pentru a ne transmite detaliile bancare unde Organizatorul poate efectua plata. Începând cu acest moment, veți avea la dispoziție un an pentru a ne furniza detaliile de plată valabile pentru a putea realiza transferul fondurilor. Dacă nu primim niciun răspuns de la dvs. la expirarea acestui termen, fondurile vor fi remise catre bugetul de stat. 

8.9 Nu vei putea plasa un pariu a cărui miză este mai mare decât totalitatea fondurilor de bani reali din Contul Excelbet. 

8.10 Intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca fiecare suma depusa in contul de joc, se supune unei cerinte minime de rulaj 1x pentru a fi eligibila in vederea retagerii.

8.11 Sunteți pe deplin responsabil pentru plata tuturor sumelor datorate către Crowd Entertainment Ltd. Sunteți de acord să nu solicitați rambursarea unei plăți și/sau să refuzați sau să anulați orice plată efectuată de dvs. în legătură cu Serviciile. Veți despăgubi Crowd Entertainment Ltd pentru orice cerere de rambursare a fondurilor (chargeback), refuz sau anulare a unei plăţi, precum şi orice pierdere suferită de noi ca urmare a acestora. Sunteți de acord că sumele transferate în Contul Excelbet constituie arvună penalizatoare și pot fi reținute de Crowd Entertainment Ltd în cazul rezilierii Acordului pentru motive imutabile dumneavoastră. 

8.12 Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a efectua verificări cu privire la istoricul financiar și/sau identitatea unui Utilizator, cu ajutorul unor furnizori terți, folosind informațiile furnizate de către Utilizator în cadrul procesului de înregistrare. 

8.13 Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a utiliza procesatori de plăți electronice și/sau instituții financiare terțe pentru a procesa plățile efectuate de către și către tine în legătură cu utilizarea Serviciilor. 

8.14 Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a închide Contul Excelbet din orice motiv, în orice moment și fără a anunța Utilizatorul respectiv. Dacă închiderea Contului Excelbet s-a realizat din motive ce nu tin de Utilizator (ex: incetarea activitatii site-ului), orice sold existent în Contul Excelbet în momentul închiderii va fi creditat în contul bancar al Utilizatorului respectiv înregistrat pe numele acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil, vă vom informa cu privire la această situație și vă vom solicita să furnizați un cont bancar valabil. În cazul în care nu furnizați datele necesare în termen de un an, soldul rămas în acel cont va fi virat la bugetul de stat al României. Atunci când închiderea Contului se datorează încălcării de către dvs. a prezentului Acord sau a legii aplicabile, Crowd Entertainment Ltd va reține fondurile depuse în Contul dvs. 

8.15 Un Utilizator poate solicita în orice moment închiderea Contului Excelbet prin intermediul formularului disponibil in contul de joc sau prin intermediul unui e-mail. Orice inchidere sau restricționare a Contului solicitată prin intermediul altor mijloace de comunicare va trebui confirmată prin intermediul unui e-mail, inclusiv in cazul in care inchiderea s-a cerut prin formularul din contul de joc. În cazul în care Crowd Entertainment Ltd consideră că nu este indicat să redeschidă Contul Excelbet, acesta va fi închis definitiv, la discreția exclusivă a Crowd Entertainment Ltd. 

8.16 Utilizatorilor le este strict interzis să utilizeze Serviciile pentru a facilita orice transfer de bani ilegal. Nu veți utiliza Serviciile pentru activități ilegale sau frauduloase sau tranzacții interzise (inclusiv cele prin care se încearcă spălarea de bani), în conformitate legislația aplicabilă. În cazul în care Crowd Entertainment Ltd are suspiciunea că vă implicați sau v-ați implicat în activități frauduloase, ilegale sau necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la activități de spălare de bani, finațarea terorismului sau un comportament care încalcă în alt mod prezentul acord, accesul dvs. la Servicii va fi întrerupt imediat și/sau Contul Excelbet va fi închis. În cazul în care Contul Excelbet este închis sau blocat în astfel de circumstanțe, Crowd Entertainment Ltd nu are nicio obligație de a vă rambursa fondurile din balanța Contului Excelbet. În plus, Crowd Entertainment Ltd are dreptul de a informa autoritățile relevante, alți furnizori de servicii online și bănci, furnizori de servicii de plată sau alte instituții financiare cu privire la identitatea dvs. și la orice activitate cu privire la care există suspiciuni de ilegalitate sau fraudă, iar dvs. veți coopera pe deplin cu Crowd Entertainment Ltd pentru a investiga orice astfel de activitate. 

8.17 Un Utilizator își poate seta masuri de Joc Responsabil in sectiunea dedicata din contul sau Excelbet.

8.18 INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA PLATA IMPOZITULUI A ALTOR TAXE: Vă rugăm să aveți în vedere că, în conformitate cu legislația și reglementările din România, trebuie să reținem impozitul la procesarea retragerilor dumneavoastră. Vă rugăm să citiți Informații privitoare la taxe și impozite - Întrebări frecvente privind reținerea impozitului la sursă pentru jucători”, care prezintă mai multe detalii legate de acest proces. Vă rugăm să rețineți că rămâneți singurul responsabil pentru orice alte taxe și impozite aplicabile care trebuie plătite pentru premiile în natură sau de orice fel care vă sunt acordate în cadrul oricăror campanii promoționale ca urmare a utilizării Serviciilor. 

9. COMPONENTE ALE SERVICIILOR FURNIZATE DE TERȚE PĂRȚI

9.1 Serviciile oferite de Crowd Entertainment Ltd integrează programe informatice furnizate de distribuitori de programe informatice specializate care sunt proprietatea furnizorilor și sunt supuse legislației drepturilor de autor, inclusiv din alte jurisdicţii („Programe licenţiate”). 

9.2 Utilizarea de către utilizator a Programelor licențiate este condiționată de respectarea tuturor termenilor și condițiilor din prezentul acord. 

9.3 Programele licențiate nu pot fi alterate, modificate sau extrase din Servicii. 

9.4 Utilizarea de către Utilizator este limitată la "utilizarea personală", adică numai în cadrul activității interne obișnuite și personale a Utilizatorului, și nu pentru activități de natură comercială. 

9.5 Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest acord sunt rezervate. 

10. DISPUTE

10.1 Utilizatorul acceptă că singurele date valide privind sesiunile de joc vor fi cele înregistrate pe serverele Crowd Entertainment Ltd (inclusiv orice Furnizori terți). 

10.2 Dacă aveți orice reclamații legate de Serviciile oferite de Crowd Entertainment Ltd, puteți să trebuie să contactați serviciul clienți. 

10.3 Termenul de solutionare pentru orice petitie / sesizare / reclamatie / cerere, este de 14 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazul in care solutionarea problemei nu este satisfacatoare, aveti posibilitatea sa va adresati organelor competente: Oficiul National pentru Jocuri de Noroc prin intermediul http://onjn.gov.ro.

11. MODIFICĂREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

11.1 Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a actualiza sau de a modifica acest acord sau orice parte a acestuia în orice moment, in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul jocurilor de noroc din Romania. Vă încurajăm să vizitați secțiunea Termeni și Condiții în mod regulat și să verificați versiunea actualizată a Acordului. Utilizarea în continuare a Serviciilor va fi considerată ca fiind o acceptare a acordului dumneavoastră cu privire la orice modificare a Acordului.

12. LEGEA APLICABILĂ

12.1 Acordul și orice aspecte legate de acesta vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România. Competența privind soluționarea oricărui litigiu care își are cauza în acest acord, va fi determinată în conformitate cu legislația din România.

13. NULITATE PARȚIALĂ

13.1 Dacă o prevedere a Acordului este sau devine nulă, nescrisă sau în orice alt mod inaplicabilă, celelalte dispoziții, după caz, vor rămâne în vigoare și vor produce efecte în continuare.

14. CESIUNE

14.1 Crowd Entertainment Ltd își rezervă dreptul de a cesiona acest acord, în totalitate sau parțial, în orice moment și fără notificare prealabilă. Utilizatorul va fi informat ulterior cu privire la această cesiune prin orice mijloace de comunicare disponibile, inclusiv website. Utilizatorul nu poate cesiona total sau parțial drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului acord.

15. DIVERSE

15.1 Nicio renunțare la orice încălcare a oricărei dispoziții a Acordului nu constituie o renunțare la o încălcare anterioară, concomitentă sau ulterioară a acelorași prevederi sau a altor prevederi ale prezentului Acord, și nicio renunțare nu produce efecte decât dacă este făcută în mod expres, în scris și semnată de un reprezentant autorizat al oricăreia dintre părțile care renunță.

15.2 Nicio dispoziție din prezentul acord nu creează sau conferă drepturi sau alte beneficii în favoarea unor terțe persoane care nu sunt părți la prezentul acord.

15.3 Acești Termeni și Condiții constituie contractul între dumneavoastră și noi în ceea ce privește Serviciile și înlocuiește orice acord, înțelegere sau contract anterior încheiat între dumneavoastră și noi.

15.4 Utilizatorul trebuie să furnizeze informații complete și veridice cu privire la toate detaliile și informațiile solicitate de Crowd Entertainment Ltd în legătură cu utilizarea Serviciului de către utilizator, sub rezerva termenilor din Politica de confidențialitate.

16. POLITICA REFERITOARE LA BONUSURI ȘI CAMPANII PROMOȚIONALE

16.1 Utilizatorii pot fi eligibili pentru participarea în cadrul unor campanii promoționale în cadrul cărora pot beneficia de acordare unor bonusuri sau a altor premii. Condiţiile, sumele şi acordarea bonusurilor/ premiilor vor fi stabilite de Crowd Entertainment Ltd şi nu sunt negociabile.

16.2 Odată ce alegeți să vă autoexcludeți, contul dvs. va fi închis pe durata perioadei selectate și nu veți mai putea să vă conectați la contul dvs. și/sau să accesați Jocurile. Vă rugăm să rețineți că în cazul campaniilor de marketing deja programate există posibilitatea ca unele mesaje să fie transmise in mod automat către dumneavoastră până la 48h după auto-excludere sau limitare. Cu toate acestea, nu veți putea accesa contul de joc si nu veti fi eligibil pentru nicio oferta.

16.3 Fiecare campanie promoțională/ ofertă de acordare a bonusurilor este supusă unor termeni și condiții specifici şi respectiv Termenilor Speciali privind acordarea Bonusurilor și Campaniile promoționale care conțin toate informațiile referitoare la premii sau bonusuri, precum: durata, valabilitate, cerințe de rulaj, cerințe de activare, restricții, limite de conversie etc.

16.4 Fiecare Utilizator se angajează să citească termenii aplicabili fiecărui bonus.

16.5 Crowd Entertainment Ltd îşi rezervă dreptul de a anula orice bonus, ofertă specială sau promoţie în orice moment, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

16.6 Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, toate bonusurile oferite pe Crowd Entertainment Ltd sunt limitate la unul per Utilizator, adresă IP, adresă de domiciliu.

16.7 În cazul în care, se incearca efectuarea retragerii fondurilor din Contul Excelbet(inclusiv prima depunere), înainte de a îndeplini condițiile de rulaj prevăzute de termenii și condițiile specifice pentru fiecare Bonus, Crowd Entertainment Ltd îşi rezervă dreptul de a anula orice bonus din Contul Excelbet, inclusiv câştigurile provenite din utilizarea unor astfel de sume bonus.

16.8 Orice joc întrerupt sau abandonat, va avea ca rezultat anularea pariurilor plasate în cadrul unui astfel de joc. Pariurile care sunt anulate nu vor fi luate în considerare pentru cerințele de rulare a bonusurilor.

16.9 Unele bonusuri sunt eligibile doar pentru anumite metode de depunere, acestea fiind menționate în Termenii și Condițiile specifice.

16.10 Crowd Entertainment Ltd îşi rezervă dreptul de a anula o ofertă bonus, în orice moment, în caz de utilizare abuzivă a jucatorului in detrimentul Organizatorului. În cazul Conturilor care beneficiază de un bonus, pariurile unui Jucător vor fi plasate mai întâi folosind banii reali, apoi, după ce această sumă a fost folosită, pariurile vor putea fi plasate folosind orice bonus din Contul Excelbet. În cazul în care, Crowd Entertainment Ltd acordă un bonus, în Cont, ca parte a unei promoţii, Utilizatorul poate folosi suma reprezentând bonusul doar pentru a plasa pariuri pe Excelbet Utilizatorul și nu are voie să retragă sumele reprezentând bonusul. Crowd Entertainment Ltd îşi rezervă dreptul de a reține aceste sume, în cazul în care Utilizatorul nu le utilizează pentru a plasa unul sau mai multe pariuri în timpul perioadei specificate în promoţie sau conform conditiilor specificate in regulamentul promotiei / campaniei.

16.11 Crowd Entertainment Ltd îşi rezervă dreptul de a eticheta un Utilizator ca "Bonus Seeker" /”Bonus abuser”, dacă Crowd Entertainment Ltd consideră că acel Utilizator a abuzat de promoţiile oferite de Crowd Entertainment Ltd (inclusiv, dar fără a se limita la, promoţiile partenerilor noştri).

16.12  După ce Crowd Entertainment Ltd declară un Utilizator ca fiind „Bonus Seeker", acesta nu va mai putea participa la campanii promoționale rămânând la latitudinea organizatorului măsura blocării accesului la servicii..

16.13 Bonusurile acordate pot fi retrase numai după rulajul specific fiecărui Bonus, precizat in Termenii și Condițiile specifice fiecărui Bonus, în limita standard de 10.000 RON. În funcție de categoria de jucător din care faceți parte, puteți beneficia de limite mărite.

Actualizat la data de 16.02.2024